Hifudouson Shohoin - Tóquio / Sistema Tendai independente

Um único templo do tipo Tendai em Taito-ku, Tóquio. Flying Fudo Kanto XNUMX Fudo Shimotani Shichifukujin

TEL: