Guardião de Shichihozan Kokukaiin Anrakuji - Prefeitura de Kagawa / Escola Zentsuji da seita Shingon

Esta montanha é um templo relacionado a Kobo Daishi Kukai

763-0095
1371 Cidade de Tarumizu, Cidade de Marugame, Prefeitura de Kagawa

TEL: 0877-28-7853