Gokokuyama Zenshoji - Hiroshima / Outro

Templo da seita Soto em Kojin-gun, Hiroshima Prefecture. Trigésimo terceiro Campo Sagrado de Kannon do Bingo Nishikuni. Setouchi Trinta e três Kannon Terra Sagrada No. XNUMX. Sanzenkai, coleção de contos, etc.

TEL: