Fukujuji - Prefeitura de Kyoto / Escola Tofukuji da seita Rinsai

Templo da escola Tofukuji da seita Rinsai na cidade de Maizuru

721 Azajo, Maizuru-shi, Kyoto

TEL: