Nishikuni XNUMXº Fudasho "Zenmineji" - Prefeitura de Kyoto / Sistema Tendai independente

Introdução do Templo Independente do Budismo Tendai Kannon "Zenpuji" em Oharano, Nishikyo-ku, Kyoto

TEL: