Hirotokuji - Escola Hokkaido / Shinshu Otani

Shinshu Otani agrupam templo em Kyogoku, Abuta-gun, Hokkaido

TEL: