Daiganji - Escola Hokkaido / Shinshu Otani

Templo da Escola Shinshu Otani em Sapporo, Hokkaido

TEL: