Takada Junior College - Prefeitura de Mie / Escola Shinshu Takada

Escola Shinsou Takada.195 Toyono Ichida, cidade de Tsu, província de Mie.

TEL: