Shinshuji - Escola Tokyo / Rinsai Sect Nanzenji

Rinzai seita escola de Nanzanji

XNUMX Katakuracho, Hachioji City, Tóquio

TEL: