Escola Shinsou Takada [Templo Principal] Templo Takadayama Senshuji - Prefeitura de Tochigi / Escola Shinsou Takada

Este é o único templo que o santo Shinran levantou em Ninomiya-cho, Haga-gun, Kashiwagi.

321-4511
1482 Takada, Ninomiya-cho, Haga-gun, Tochigi

TEL: 0285-75-0103