Escola Shinsou Takada Shinrenji - Prefeitura de Mie / Escola Shinsou Takada

Shinshu Takada educam homepage de Shinrenji

515-2611
XNUMX Minamiide, Hakusan-cho, Isshi-gun, Prefeitura de Mie

TEL: 059-262-1645