Escola de Chiyama da seita Shingon - Prefeitura de Kyoto / Escola de Chiyama da seita Shingon

O templo principal da seita Shingon de Chiyama em Higashiyama-ku, cidade de Kyoto, Prefeitura de Kyoto.

TEL: