Templo Mankeiyama Seiganji - Prefeitura de Ehime / Escola de Toyoyama da seita Shingon

1751, Kumanodai, Matsuyama