Mankyuji - Prefeitura de Niigata / Escola Shinshu Otani

Templo da Escola Shinshu Otani na cidade de Nagaoka, Prefeitura de Niigata

TEL: