Kono Enjoji - Kasamatsu-cho, Hashima-gun, Prefeitura de Gifu / Escola Shinshu Otani


Kawano Enjoji é um templo escolar de Shinshu Otani localizado em Kasamatsu-cho, Hashima-gun, Província de Gifu.

Ele pertence ao terceiro grupo da paróquia de Gifu. A montanha é o monte Haguri. Também chamado de Enjoji, Enjoji e Kono Enjoji.
É um dos templos de Kono Kumon.
(Da Wikipedia)