Mitsuzoin - Escola Tokyo / Shingon Sect Toyoyama

Templo de Honmousin Mizouin Meikoji

133-0073
4-2-3 Deer Bones, Edogawa-ku, Tóquio

TEL: