Solo sagrado de Tsukui Kannon - Prefeitura de Kanagawa / Escola da seita Kenchoji de Rinsai

229-0105
Prefeitura de Kanagawa Prefeitura de Kanagawa Prefeitura de Kanagawa Cidade de Sagamihara Cidade de Sagamiko Wakayanagi 1430

TEL: 042-685-1145