Motoyama especial novamente Templo Yamadairyuji - Prefeitura de Hyogo / Seita Toji Shingon

Kobe City Novamente a página oficial do Templo Yamadairyuji

TEL: