Ilha Awaji Sete Fukujin - Prefeitura de Hyogo /

Koyasan Shingon Buddhism Chizenji em Ichinomiya, Tsuna-gun, Prefeitura de Hyogo. É um lugar sagrado para Benten-sama de Awajishima Shichifukujin.

TEL: