Asakurayama Shinzenin - Prefeitura de Gifu / Seita Tendai

Foi fundada por Gyoki Bodhisattva em fevereiro de XNUMX (Heisei XNUMX). É um templo antigo do antigo templo Jingu-ji do Santuário Miyanomiya de Mino Kuniichi.

503-2124
Miyashiro XNUMX, Tarui-cho, Fuwa-gun, Prefeitura de Gifu

TEL: 0584-22-2212