Takabuchiyama Shokakuji - Prefeitura de Ishikawa / Escola Shinshu Otani

Templo da escola Shinshu Otani na cidade de Wajima, província de Ishikawa.É uma página de introdução do templo e os tweets do sacerdote chefe e dos alunos.

TEL: