Nonakayama Shozanji - Escola Tóquio / Jodo Shinsou Higashi Honganji

Uma página inicial que apresenta o Shozanji Temple, um templo de Jodo Shinshu na cidade de Machida.

1940201
1504 Kamikoyamacho, Machida-shi, Tóquio

TEL: 042-797-1446