Sede da seita Nishiyama Jodo Komyoji - Prefeitura de Kyoto / Seita Nishiyama Jodo

É Nishiyama Jodo Sosou em Nagaokyo, Kyoto.

TEL: