Templo Rensho-ji - Prefeitura de Oita / Escola Shinshu Otani

Templo da escola de Shinshu Otani na cidade de Tsukumi, prefeitura de Oita.

TEL: