Kotokuji - Escola Hokkaido / Jodo Shinsou Honganji

Templo da escola Jodo Shinshu Honganji na cidade de Kita Hiroshima, Hokkaido

TEL: