Universidade Ritsusho - Tóquio / Seita Nichiren

Seita Nichiren.4-2-16 Osaki, Shinagawa-ku, Tóquio.Faculdade de Bem-Estar Social, Faculdade de Direito, Faculdade de Negócios, Faculdade de Economia, Faculdade de Letras, Faculdade de Budismo, Faculdade do Junior College

TEL: