Templo Ushioyama Hogonji - Prefeitura de Kyoto / Motoyama Shukenshu

XNUMX Otowa Minamidani, Yamashina-ku, Kyoto, Prefeitura de Kyoto

TEL: 075-593-8003