Oração Houka Dojo Myomiyama Ueharaji - Prefeitura de Saitama / Seita Nichiren

Nichiren seita Houka Oração Dojo Myomiyama Ueharaji Temple na cidade de Sugito, Prefeitura de Saitama.

345-002
XNUMX Washinest, Sugito-cho, Kita-Katsushika-gun, Prefeitura de Saitama

TEL: 0480-38-0642