Antiga Saga Gosho Omotoyama Daikakuji Gate Ruins - Prefeitura de Kyoto / Shingon Sect Daikakuji School

A página oficial do budismo Shingon Daihonkaku Daikakuji em Sakai Osawa-cho, Ukyo-ku, Kyoto. Bem-vindo ao Antigo Palácio Imperial de Sakai Daihonzan Daikakuji

616-8411
4 Oosawa-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi

TEL: 075-871-0071