Seita Nichiren Koshozan Renkyuji Betsuin - Prefeitura de Hyogo / Seita Nichiren


Bem-vindo à seita Nichiren Kobe Renkyuji Betsuin.

653-0002
2-4-15 Rokubancho, Nagata-ku, Kobe City, Prefeitura de Hyogo

TEL: 078-381-6628