Seita Nichiren Hon Myoyama Hozenji - Prefeitura de Ehime / Seita Nichiren

O ex-senhor Yamaguchi Yoshitaka Ouchi e seus descendentes Templo Bodaiji da Família Toyoda, Hojo Tsuji, cidade de Matsuyama, Prefeitura de Ehime.
Apresentando os ensinamentos dos Santos Nitiren do Templo Hon Myoyama Hozenji (fundado em 1570)

799-2430
XNUMX Hojo Tsuji, cidade de Matsuyama, Prefeitura de Ehime

TEL: 089-992-0812