Templo Song Yun - Escola Tóquio / Rinsai Sect Daitokuji

Templo da escola Daitokuji da seita Rinsai em Higashi Ueno, Taito-ku, Tóquio.Zazenkai Rinsaikai de Song Yun-in e introdução ao evento

TEL: