Ansenji - Prefeitura de Niigata / Escola Shinshu Otani

Shinshu Otani educa o templo em Noseicho, Niigata Castle, Niigata Prefecture.

TEL: