Daisenin - Prefeitura de Kyoto / Escola Rinsai Seita Daitokuji

Templo da escola Daitokuji da seita Rinsai em Shino Daitokuji-cho, Kita-ku, Kyoto.A pregação da web de Kazuhisa Sozono

TEL: