Templo Especial Motoyama Enshu Takanoyama Kamoeji - Prefeitura de Shizuoka / Seita Takanoyama Shingon

423-8023
Prefeitura de Shizuoka Prefeitura de Shizuoka Hamamatsu City Naka Ward 4-17-1 Kamoe

TEL: 053-454-5121