Gushiyama Myokenji - Prefeitura de Kyoto / Seita Nichiren

Esta é a página inicial do Templo Nichiren seita Omotoyama Myokenji em Kyoto.

999
514, Nishiiri Myosuji Maemachi, Shinmachi, Teranouchi-dori, Jokyo-ku, Kyoto 

TEL: (075) 414-0808